måndag, juni 15, 2015

Läs den fullständiga Gazarapporten

 
 
 
 
Den 7 juli 2014 gick Israel till motangrepp sedan
Hamas under en period trappat upp sin
terrorbeskjutning av södra Israel.
Under sju veckors offensiv lyckades IDF allvarligt
skada Hamas terrorkapacitet genom att slå
ut minst 32 terroristtunnlar och ett stort
antal avskjutningsramper.
Hamas kommandobunkrar och raketlager blev
också illa åtgångna.
 
 
Rapporten beskriver bakgrunden till offensiven,
dess olika faser, hur Israels civilbefolkning utsattes
för intensifierad terror och hur Hamas ökade byggandet
av tunnlar. Tunnlarna användes både för import av
vapen och för terroristaktioner mot israeler.
Rapporten visar också hur offensiven allvarligt
skadade islamisternas kommandostruktur.

En del av Hamas krigföring var den förfalskade 
förluststatistik, som man via sina allierade i medier
och bl a FN använde i krigföringen.
Här är nu för första gången en fullständig och
korrekt statistik över antalet döda och sårade
gazaner.

En kort sammanfattning av rapporten

Den fullständiga rapporten