tisdag, juli 31, 2012

Muslimer döljer massmord på 6.000 judar

Vid ett arkeologiskt seminarium i
förra veckan på Megalim (Davids
stads forskningsinstitut) i Jerusalem
avslöjades en sensation.
Den gamle arkeologen och journa-
under den igenmurade Gyllene Porten  
utanför Tempelbergets östra mur.
Här ligger grottor fulla med skelett
från Andra Templets förstörelse.
Det handlar med största sannolikhet
om de 6.000 judar som Josephus
beskriver mördades av romarna när
Templet stormades.
Tempelbergets muslimska herrar
vägrar idag allt tillträde till
grottorna.
**
Första Templet byggdes av kung
Salomo och förstördes av baby-
lonierna år 586 f Kr.
Andra Templet invigdes år 515 f Kr
och byggdes ut av kung Herodes för
att slutligen brännas och rivas av
Titus år 70 e Kr.
den nionde dagen i månaden Av
(Tisha B’Av ), en fastedag och sorge-
högtid.
**
Gyllene Porten, stängd av muslimerna
sedan 811
**
Israels arkeologiska myndighet har
murat igen öppningen till grottorna för
att inte oroa Wakf, den islamistiska
stiftelse som tillåts behärska Tempel-
Benny Liss vädjar därför om att israeliska
myndigheter ska låta undersöka grottorna
ordentligt och stoppa islamisternas fortsatta
skövling av Tempelbergets arkeologiska
historia.
***
Läs också
*
*
*