fredag, juli 27, 2012

IM Thomas bekänner sin spionverksamhet

F d kyrkoherden och kd-politikern Aleksander
Radler bekände igår att han varit agent
för östtyska Stasi med agentnamnet
IM Thomas.
 Dagen satte rubriken "Jag ångrar mig",
men det tycks dock vara oklart om han
ångrar sitt brott eller ångrar att
han avslöjats....
Domkapitlet i Luleå stift ska nu pröva om han
ska avsättas från sitt prästämbete. Radler har
gått i pension från kyrkoherdetjänsten i Burträsk,
men behåller prästämbetet livet ut om han inte
avsätts av stiftet.
**
I ett mejl till DN skriver Alexander Radler att
han ”ångrar djupt hela händelseförloppet”
och att ”det som utlåtandet verifierar är att
jag var registrerad som IM Thomas”.
Det utlåtande han syftar på är den utredning
som den internationella Stasi-experten Helmut
Müller Enberg gjort på uppdrag av Luleå stift.
Denne har gått igenom sönderrivna dokument
från Stasis arkiv som rekonstruerats.
Där framgår att Alexander Radler tillhörde en
kategori av elitspioner vid en enhet som
arbetade med statsapparaten, kultur och
kyrka. Alexander Radler vill själv inte bli
intervjuad men hustrun Bettina Radler
bekräftar att Alexander Radler är ”IM
Thomas” och att han arbetat inom den
östtyska säkerhetstjänsten." (Dagen)
**
Aleksander Radler uppger nu att han
"kommer att bearbeta min livshistoria
under den närmaste tiden." Efter 25
års lögner bör det nog kännas
angeläget....
**
Domkapitlets utredning får beröm av
Stasiexperten Lena Breitner.
Se också hennes kommentarer på
**
Vi väntar fortfarande på något officiellt
uttalande från det parti Radler länge
representerat....