torsdag, juli 26, 2012

EU körde över svenska Israelhatare - och stödde Hizballah

För ovanlighetens skull en glad nyhet
från EU-byråkratins dunkla källarvalv:
framförallt om att utöka associations-
avtalet mellan EU och Israel.
Det spänner över många olika områden.
Handel, jordbruk, transporter och forskning
är några av dem.
Israels vänner, framförallt i Centraleuropa,
har arbetat hårt för att stoppa nya antijudiska
utspel. I Sverige är både regeringen och 
den socialistiska och kommunistiska 
oppositionen upprörda...
En av deras fixa idéer är ju kravet att israeliska
varor från Yesha ska JUDE-stämplas för att
underlätta för antisemitiska bojkottivrare.
**
Innehållet i det dokument som arbetats fram
inom EU-kommissionen, och som godkänts
av Israels och EU:s utrikesministrar, presen-
terades av kommissionen som 60 konkreta
projekt inom 15 områden och som ett uttryck
för båda parters strävan att driva det bilaterala
samarbetet vidare. Det innebär bland annat att
Israel får fortsatt ökat tillträde till EU:s inre
marknad.
Detta är givetvis ett kraftigt bakslag
för de
Men, var säkra på att de kommer att
sticka upp sina fula trynen snart igen...
***
Ja, det gjorde de...
EU beslöt också i veckan att ännu en gång
vägra sätta upp Hizballah på sin terroristlista.
Det skulle ju kunna störa de goda relationerna
till Libanons islamistledda regering....
Hur var det nu ?
på ett år ?
Men det var ju bara judar....