onsdag, juli 04, 2012

Kd-politiker Stasiagent i 24 år

I Birgitta Almgrens förtjänstfulla bok
Inte bara spioner... berättas om an-
givaren IM Thomas som först arbetade
som angivare i östtyska studentkretsar
för att till slut bli kyrkoherde i Sverige.
Det började efterhand läcka i journalist-
kretsar om att IM Thomas är kyrkoherden
i Burträsk Aleksander Radler. Han är kf-
ledamot i Sollefteå kommun för kd och
tillika ledamot av Kyrkomötet för samma
parti.
Både han och partiet har försökt baga-
tellisera Stasiverksamheten och framställa
det som något slags förtal.
Därför är det bra att Expressen hämtat 1.000
sidor dokumentation från Myndigheten för
Stasiarkivet, BStU.
Nu vaknade äntligen Luleå Stift och sände sin
stiftsjurist till Berlin för att undersöka fallet.
Enligt den tyska myndigheten råder det ingen
som helst tvekan om att prästen har lämnat
uppgifter till Stasi.
Myndigheten bestrider också att arkivmaterialet
om honom skulle ha kunnat förvanskas eller mani-
pulerats på annat sätt.
Nu väntar bara Domkapitlet på kopior från myn-
digheten i Berlin innan man "fattar beslut" i
ärendet. Då Radler praktiskt nog går i pension
samtidigt blir det väl inte mycket att besluta
om...
Retroaktiv degradering ? 
Kristdemokraternas kraftfulla agerade i frågan
emotses förväntansfullt...
Radler tycks själv ha avsagt sig uppdraget i kf,
men sitter kvar i Kyrkomötet. Kommer han verkligen
ha mage att dyka upp på nästa sammanträde i
november ?
Låt oss citera ett av offren för hans angiveri:
"Föreställ dig verkligheten för de personer du
angett och ägna resten av ditt liv åt att göra
gott för dem.”
***
Läs mera om Radler och andra agenter
på utmärkta Tankar om IB
****
Läs också
*
*