måndag, juli 23, 2012

Stormoskéer på löpande band...

Den franske presidentens valseger nyligen
berodde framförallt på att 93 % av de över
honom. I ett val med små marginaler fällde
det avgörandet.
Nu är det tid att betala tillbaka...
President Hollande har utlovat amnesti till de
över 400.000 illegala muslimska invandrarna
i landet. Dessutom ska utländska medborgare
som vistas i Frankrike redan vid nästa kommunal-
val 2014 få rösträtt. Men framförallt har det
startats 150 nya mosképrojekt i Frankrike...
**
I Paris utkanter byggs en stormoské i Cergy-
Pontoise på drygt 2.000 kvadratmeter. Den
socialistska kommunledningen struntar i
landets strängt sekulära lagstiftning som
förbjuder att skattepengar används till reli-
gösa ändamål. Här skänker man den dyrbara
marken till bygget och låter kommunen ta på
sig en bankgaranti för hela byggkostnaden.
Storleksmässigt blir den ungefär i klass med
den salafistiska stormoské som byggs på
Östra Kyrkogården i Malmö.
**
Men störst av allt blir Stormoskén i Marseille.
8.300 kvadratmeter med 25 m höga minareter
och med plats för 7.000 bedjande blir den störst
i Europa. En fransk polisrapport beskriver de över
250.000 muslimerna i Marseilles som en “margi-
nalized population, poorly informed, uncultured
and with a limited understanding even of their
own religion, finding themselves in the hands
of self-appointed imams who are no more
competent than their flocks but sufficiently
charismatic to obtain their obedience.”
***
Läs mera