söndag, juli 29, 2012

Niqabgäng misshandlar tre poliser

En fransk polispatrull fann en niqabklädd
kvinna mitt i natten i Marseille.
Då det numera är förbjudet att uppträda
med maskering utomhus i Frankrike be-
gärde poliserna att få se hennes legiti-
mation (vilket också är obligatoriskt att
kunna visa upp i Frankrike). Olaglig
maskering leder normalt till 150
euros böter.
**
Den maskerade kvinnan meddelade att
hon "inte tänkte lyda Republikens lagar"
och BET en av poliserna...
Sedan överföll ett femtiotal islamister
patrullen och misshandlade dem.
Fyra våldsmän/-kvinnor, däribland
den maskerade, greps.
Tre poliser fördes till sjukhus.
Jourhavande åklagare beslöt dock att
frige de gripna "som en eftergiftsgest
med anledning av Ramadan"....
Marseilleborna och den franska polisen
är upprörda.
Den maskerade kvinnan har bara identi-
fierats som "Marie-Louise, 18 år", vilket
luktar fanatisk konvertit lång väg... 
***