söndag, juli 01, 2012

Första OS-terroristerna gripna i London ?

i veckan om att många terroristutbildade
islamister var på väg till OS i London.
Som en bekräftelse på detta greps före
helgen två islamistiska konvertiter vid
OS kanotbana vid floden Lea.
Salafisten Jamal ud-Din är bara arton,
men redan ökänd i muslimska kretsar.
Hans medhjälpare är hittills bara identi-
fierad som “Zakariya”.
Männen hade under lång tid rott runt
i en roddbåt omkring den olympiska
kanotanläggningen i  Waltham Abbey,
Hertfordshire. De sågs av väktare och
bevakningskamror. En tredje, hittills
oidentifierad, man var med i båten.
De väckte, milt sagt, visst uppseende
i sina salafistkläder....
Jamal ud-Din finns på talrika islamistiska
videos på nätet och blev känd i samband
med salafisternas kampanj för shariazoner
i London.
Jamal ud-Din uppges tillhöra Anjem
Choudarys salafiströrelse Islam4Europe,
som idag är utbredd över stora delar av
Europa under likartade namn. De sam-
arbetar nära.
För en månad sedan högg salafisten
Brahim Bahrir från Paris ned två poliser
i Brysselförstaden Sint Jans-Molenbeek.
Då var avläggaren sharia4belgium in-
blandade. 
***