söndag, juli 08, 2012

Somalisk terrorist planerade självmordsbomb mot OS

En tjugofyraårig somalier som tillhör den
Al Qaedakopplade islamistiska Al Shabaab
har gripits vid de olympiska anläggning-
arna. MI5 misstänker att han planerade
ett självmordsdåd.
**
Mannen har sedan tidigare s k Terrorism Prevention
and Investigation Measures (TPIM), d v s ett dom-
stolsbeslut som beordrar honom att bo på viss ort och
ålägger restriktioner vad gäller kontakter, t ex genom
förbud mot att använda dator.
Islamisten är förvisad till Norwich, men har trots det
observerats fem gånger på OS-området den senaste
tiden.
**
"The Home Office says he is linked
to a group of six British nationals
who received terror training from
Saleh Nabhan, the Al Qaeda leader
killed in a raid by American Navy
Seals in 2009.
According to court documents, the
Home Office warned that CF wanted
to ‘re-engage in terrorism-related
activities, either in the UK or Somalia’
- and is ‘determined to continue to
 adhere to his Islamist extremist
agenda’."
***