måndag, juli 30, 2012

Skruva klockan tillbaka: Besök Sharialand

Inspirerad av president Morsi
I Hurghada, Sharm el Sheik,Taba
och alla de andra populära bad-
orterna ska man snabbt skruva
klockan tillbaka 1.400 år och
införa turism i enlighet med
medeltida regler.
Hotellen håller nu på att
anpassas till denna nya turism.
Man kommer enbart att servera
halalmat (d v s ox- och fårkött
från ihjältorterade djur), inte
svinkött och naturligvis heller
inte öl eller sprit.
Från de nya shariaorterna kommer
man att erbjuda sightseeing till
garanterat islamiska mål, som
exempelvis platsen där president
Sadat mördades av islamisterna
1981 eller där Muslimska
Brödraskapet grundades 1928.
Femtusen års egyptisk historia
kommer givetvis att förtigas

.
President Morsi och sharia-
turismens upphovsmän
**
Enbart gifta gäster accepteras.
Judar är självklart inte välkomna.
Andra västerländska turister hän-
visas till några särskilda hotell av
lägre standard.
Kvinnor måste alltid bära "muslimsk
klädsel" (niqab, burqa el dyl), även
på badstranden.
Hotellen kommer dock att ha sär-
skilda avspärrade pooler för kvinnor. 
Kvinnor måste alltid åtföljas av far,
bror, make eller son, för vem vet
vad hittar på annars....
Shariaturismen marknadsförs hittills
under namnet Shouq Travel.
**
För svenska turister betyder
shariaturism farväl till bad-
semester i bikini, med en kall
öl på stranden och god mat
på kvällen...
Men tänk på att världen
är full av mycket trevligare
turistmål, inte minst Europa...
Göd inte Muslimska Brödraskapets
medeltida Sharialand !