fredag, november 21, 2008

Historieförfalskning på Tempelberget 2


Fortsättning på onsdagens artikel:
Waqf, den islamistiska stiftelse som dessvärre
systematiskt utplåna dess historia. Djupa
grävningar i kombination med att jordlagret
skrapas av ända ned till berget, har redan
vållat oreparerbara skador på Tempelberget.
Det enda världens arkeologer kunnat göra är
att sålla de många ton jord och byggnadsrester
som Waqf dumpat i Kidrondalen (se bilden ovan).
Utan tvekan är islamisternas syfte att låta allt
som är äldre än 687 e Kr (byggandet av Klipp-
domen) försvinna. Historien skall börja med
muhammedanernas erövring av Jerusalem.
**
Waqf har för länge sedan insett att de israeliska
myndigheterna är helt tandlösa i fråga om Tempel-
berget. Det är bara internationella protester som
kanske kan stoppa fortsatt skövling av vårt gemen-
samma kulturarv i Jerusalem....
***
**
**
**
**