tisdag, maj 08, 2007

Fort Europa

Fort Europa
som vågar stå för och försvara
de europeiska värdena - tvåtusen års
judisk-kristen civilisation - är idag inget
politiskt korrekt begrepp....
Istället står de ledande EU-politikerna
för en allt tydligare EURABIA-linje:
En som vågar väcka debatten om
vikten och nyttan av Fort Europa är
***
"Alla är överens om att det finns
värderingar som bär upp Europa.
Vad som nu behövs är insikten om
att Europa också har
gemensamma intressen."
(Joschka Fischer)