onsdag, maj 16, 2007

Mauds hand

Nyligen fick svenska regeringen besök av
Manochehr Mottaki,
utrikesminister i mullornas terrorregim
i Iran. Då beslöt energiminister Maud
Olofsson att genomföra en djärv demonstration:
att räcka gubben handen för att visa att här i
Norden hälsar vi på varandra detta sätt
oavsett kön.
Den inte-alltför-väl-genomtänkta demonstrationen
misslyckades.
Islamisten Mottaki hade ingen tanke på att
röra en underlägsen varelse....
****
Nu har de unga iranska monarkisterna
i FDI (Föreningen för Demokrati i Iran)
sänt Maud en plasthand
som hon kan skaka
så mycket hon vill.....
I ett brev påpekar FDI
"Denna handling från Mauds sida blev starkt
kritiserad för att vara barnslig och ta bort
uppmärksamhet från de seriösa brotten mot
mänskligheten i Iran, som stening, offentliga
avrättningar, tortyr etc."
De ställer också frågan:
"- Att du genom din gest, håller kritiken
på en sådan enkel nivå, är antingen ett genialiskt
drag från dig som näringsminister för
att inte skada handeln mellan regimen i Iran
och Sverige, eller så tycker du verkligen
att diplomater skall konversera som småbarn?"
Avslutningsvis uppmanar FDI
den svenska regeringen att så snart som
möjligt bryta samtliga diplomatiska
relationer med den islamiska regimen
i Iran och stödja den
demokratiska oppositionen.