onsdag, maj 02, 2007

Londonistan har en tvilling i Sverige...

Det var utländska säkerhetstjänster som
döpte London till Londonistan för några år sedan.
Där finns idag den största koncentrationen av
islamistiska terrorister i hela västvärlden.
Ledande terrorister från Mellanöstern,
Nordafrika, Saudiarabien och Pakistan lever
helt öppet och ostörda av polisen i Storbritannien...
**
Olivier Guitta kommenterar detta
anmärkningsvärda faktum i konservativa
**
Samtidigt bör vi ta en funderare på
likheterna med situationen i Sverige...
Även här bor islamistiska terrorister,
väl kända av polisen, men fredade från
rättsväsendets ingripanden. Det krävdes
starka påtryckningar från Scotland Yard
för att få genomfört husrannsakningar
hos bl a Abdu-Raouf Wadman (alias
Abu Usama El-Swede), Mirsad
Bektašević (alias Maximus) mentor.
**
När inser regeringen att vi sedan länge
valt sida i kriget mot terrorismen.
Då kan man inte nonchalera fiendens
trupper i det egna landet....