söndag, november 11, 2012

Extremister kapar minnet av Kristallnatten

I helgen var det 74 år sedan nazisterna
genomförde den s k Kristallnatten,
judiska synagoger, affärer och bostäder
över hela Tyskland förstördes.
Själva minnesdagen har i Sverige sedan
Numera är på många orter judar inte
längre välkomna till demonstrationer
och andra manifestationer...
Så bl a i Malmö och Helsingborg. Dispatch
**
När Judiska Församlingen i Helsingborg fick
en inbjudan till ett "antirasistiskt" möte
tillsammans med bl a kommunister
och islamister svarade de:
"Tack för inbjudan. Judiska Församlingen i
Nordvästra Skåne har, under de tjugo år
jag varit aktiv i församlingen, såvitt jag
kan minnas, aldrig åtnjutit något positivt
deltagande eller någon positiv sympati-
yttring från dig och din grupp. Snarare
tvärtom.

Ett konstant, vänsterradikalt fördömande
av staten Israel, ett lika konstant pro-
palestinskt förhållningssätt kan ju inte
betraktas som annat än en skymf gent-
emot hela det judiska folket och etablis-
semanget. Förstår dessutom inte heller
vad muslimerna skulle tillföra ett appell-
möte med tema kristallnatten annat än
att det skulle gagna vänsterfalangens
intressen.”
**
Vad jag kan se deltog inte judiska för-
samlingar eller organisationer i några
sådana manifestationer någonstans.
En tydlig manifestation det också....
Däremot höll några församlingar egna
minneshögtider över Kristallnatten.
Göteborg. Läs socialdemokraten
Krister Kronlids fina tal i Göteborgs
Synagoga. Tyvärr ett a-typiskt tal
denna helg.