söndag, september 21, 2014

DETTA är målet ! Glöm det aldrig !

 
Det sägs bäst med deras egna ord....
 
Se filmerna och minns budskapet !
 
 


- Koranen är guds ord vartenda ett! Inget får någonsin ändras!
- Varje muslim bör följa Muhammeds exempel (som återges
 i haditherna, t ex: Muhammed hade samlag med en 
 9-årig flicka, lät halshugga 600-900 judar, tillät våldtäkt av
icke-muslimska kvinnor)
- Koranen och haditherna är oumbärliga för varje muslim!
- islam är både religion och en politisk ideologi
- Muhammed var krigisk, deltog i nästan 30 slag personligen!
- Moderata muslimer blundar för obekväma avsnitt i Koranen
 och Haditherna!
P g a att de har fel så saknar de trovärdighet bland övriga muslimer.
- Koranen och haditherna ger radikala islamister (inklusive Al Qaida)
allt moraliskt stöd de behöver för att genomföra sina dåd.
- jämför detta med Jesus, som aldrig utövade eller predikade våld!
Okunniga icke-muslimer hävdar oftast att vissa saker inte står i Koranen.
Men det hjälper inte ifall det står i någon av de kanoniska haditherna!
Fadern till det sekulära Turkiet,  muslimen Mustafa Kemal ”Ataturk”
sade följande om islam:
Islam, denna absurda gudalära från omoraliska beduiner, är ett
ruttnande kadaver som förgiftar våra liv.” Mycket rasistiskt, eller hur!
(Ur Islam for Dummies)

**
Läs också:

Kalifatets plan

Kalifatets offensiv mot Europa

Se också filmerna från Kalifatet