fredag, september 19, 2014

Kalifatets plan: Slumpvis halshugga västerlänningar på gatan...

 
Igår gjorde australiska polisen den största razzian
i landets historia. Över 800 poliser gjorde tillslag
mot 25 lokaler och grep 15 jihadister med nära
kontakter med Kalifatet Syrien/Irak.
Gruppen planerade att angripa en huvudgata
i Sydney, halshugga några slumpvist utvalda
personer och svepa dem i Kalifatets flagga.
Allt skulle filmas och läggas på YouTube...
 
Samtidigt avslöjades i Norge att orsaken till
sommarens terrorlarm var jihadisternas långt
framskridna planer på att tränga in hos en lika
slumpvist utvald norsk familj och halshugga dem.
 
Att injaga fruktan genom slumpmässig,
besinningslös terror, där halalslakt med
halshuggning är ett viktigt moment.
Lika viktigt är att filma dådet och snabbt
sprida filmen över världen.
 
Första gången strategin testades var i
Woolwich i London förra året, då en
En månad senare försökte man
 
 
Sedan dess har ju islamistiska hals-
huggningar nästan blivit vardagsmat
 
Kalifatets världsbild är enkel och helt
enligt koranen:
Världen består av Dar al-Harb, krigets hus,
där de otroende bor, och Dar al-Islam,
islams hus, där sharia råder..
Varje muslims plikt är att genom jihad,
 heligt krig, förvandla krigets hus till
Islams hus.
När nu de första två kalifaten
sedan 20-talet utropats finns åter
Dar al-Islam rent territoriellt i
Syrien/Irak respektive Nigeria.
Dessa måste nu enligt islam växa
tills de omfattar hela världen.
 
Självklart kommer Kalifatets strategi att
fortsätta tills jihadisterna eliminerats eller
omvänts...

***
UPDATE:
Belgien uppger att de stoppat ett liknande
terrordåd från de över 90 jihadister som
återvänt från Kalifatet.
**

UPDATE2:
Ett amerikanskt nyhetsbrev från statliga
myndigheter avsett för kommunala poliskårer
 går ut med en varning för jihadistiska terror-
planer  i USA.
Terrorister använder bl a Facebook och LinkedIn
för att kartlägga soldatfamiljer...
“In recent Twitter posts, foreign fighters in Syria have
encouraged Muslims in the West to target soldiers with
spontaneous attacks using small arms (i.e. knives and guns),
the bulletin said.
The bulletin also cited an uptick in chatter on Internet
forums calling for attacks on Western military targets,
with many referring to Fort Hood shooter Nidal Hassan, who
killed 13 service members at the Texas Army base in
2009 in a case the Obama administration still labels as
an example of "workplace violence," and not terrorism.
Hasan recently announced from prison, where he is
awaiting execution, he wanted to join Islamic State.

***
Läs även
Kalifatets offensiv mot Europa

Se också filmerna från Kalifatet