lördag, november 24, 2012

Antisemitiska orgier på kyrkomötet

Kyrkomötet, numera Svenska Kyrkans
högsta beslutande organ,  påminner
mycket om EU-parlamentet.
Politiker, som ingen hört talas om, kan
ägna sig åt kvalificerade dumheter och
fatta absurda beslut utan att någonsin
riskera att ställas till svars av väljarna.
**
I år har kyrkomötet bl a beslutat att den
fiktiva staten "Palestina" ska bli fullvärdig
medlem i FN.
Nyligen beslöt man att Svenska Kyrkan
Mötet präglas som helhet av en vämjelig
antisemitism. Några teologiska antisemiter
finns naturligtvis på plats, men huvuddelen
av delegaterna kommer från de politiska
partiernas c-lag och är säkert främst
okunniga. 
En mycket liten grupp försöker kämpa för
anständighet och sunt förnuft.
"Motståndet kom framför allt från den krist-
demokratiska gruppen och från Frimodig
kyrka. Ett antal moderater och någon liberal
i FiSK slöt även upp."
**
Den enda tidning som bevakar eländet
är Världen Idag, vilket hedrar dem.
Chefredaktören kommenterar kyrkomötet:
"Det är ett tydligt politiskt ställningstagande
som legitimerar terroristorganisationen Hamas
och underminerar Israels ställning.
Hamas erkänner inte Israel och deras
stadgar är rakt igenom anti-israeliska,
med hänvisningar till Sions vises protokoll.
Målet är att störta Israel och metoden är
jihad.
Kyrkomötets stöd för en palestinsk stat blir
därför ett indirekt hot mot Israels rätt att
existera. Hotet mot Gazas befolkning är
inte Israel, utan deras egna ledare, Hamas.
I Hamas ögon blir alltför ofta människor
reducerade till brickor i ett maktpolitiskt spel."
(...)
"Det är smärtsamt att konstatera att
Svenska kyrkan vänder Israel ryggen
när stödet för den judiska fristaden,
nationen Israel, är som störst.
Antisemitiska krafter vinner mark i
Sverige och Europa. I en sådan tid
behöver kristenheten visa Israel och
judarna vårt stöd.
Besluten på kyrkomötet går – tragiskt
nog – i rakt motsatt riktning. Desto
större skäl för oss andra att mani-
festera vårt stöd för Israels rätt till
både existens och fred."