onsdag, januari 11, 2012

Syrisk patriak: EU och USA har svikit oss !


Den syrisk-katolske patriarken Ignatius
Joseph III anser att EU och USA offrat 
de kristna i Mellanöstern för att uppnå
sina egna geostrategiska och ekonomiska
mål, framförallt en allians med islamismen.
** 
bl a :
-De europeiska och amerikanska
regeringarna tycks se det som oundvikligt
att de islamistiska fanatikerna tar makten 
i Mellanöstern och har nu gett upp....
Vi kristna känner att vi svikits av dem.
(....)
Vi kristna anklagas för att stå på regimens
sida i Syrien, men vårt enda mål är att se
till att våra samfund överlever. Vi har det
negativa exemplet Irak framför ögonen,
där de kristna fördrivs.
**
I en tidigare intervju varnade han de
troskyldiga amerikanerna:
Don’t be ‘naive’ about Arab Spring
**
**
Läs också
*
*