fredag, oktober 07, 2011

Syriska oppositionen under Brödraskapets kontroll

Den syriska oppositionen utmärker sig
mest genom sin splittring. Under de
senaste månadernas väpnade uppror
har exilpolitikerna i stort sett varje
vecka hållt kongresser i Istanbul,
Berlin, Paris eller London. Slutit
allianser och brutit allianser...
Nu är det tid att mötas i Stockholm.
Sponsrade av socialdemokraterna
på Palmecentret....
Och vem dyker upp i skuggorna
kring detta möte ?
Ja, naturligtvis socialdemokraternas
nära vänner och samarbetspartners
**
Samtidigt kontrolleras kampen i
genom de s k lokala koordinations-
kommitteerna (LCCSY), som sällan
är med på kongresserna, men som
kan mobilisera en hel del folk på
gatorna i Syrien.
Bland exilpolitikerna finns många
sympatiska personer. Den formelle
ledare för det nybildade nationella rådet
(CNS) är Paris-professorn Burhan
Ghalioun, en sekulär västerländsk
politiker som propagerar för demokrati
CNS är ändå enligt bedömare i regionen
med några kända sekulära demokrater
som dekoration. En nyckelroll i rådet
spelas av den den amerikanske MB-