tisdag, oktober 11, 2011

Juntan försöker blidka kopterna: Hänger islamist

Polisen tappade snabbt kontrollen över
situationen. De körde in med pansarfordon
i människomassorna och dödade  många
av de angripna...
Just nu strider militärjuntan och polisen
krossade kopterna.
Som något slag försoningsgest mot
kopterna lät juntan igår hänga en islamist
som tidigare dömts för att ha mördat sex
Den koptiska kyrkans påve Shenouda III
fördömde starkt massakern och utlyste
en sorgedag med fasta och böner.
Han meddelade också att han tänker
officiera vid offrens begravning idag.
**
Den centerpartistiska riksdagsledamoten
Abir al-Sahlani hamnade mitt i kravallerna.
förhandla med det kommande valets sannolika
segrare Muslimska Brödraskapet. För den som
ställer sig frågan varför rekomenderas den briljanta
Bat Ye'ors bok Eurabia som förklarar mycket i
EU:s märkliga politik gentemot islamismen...