fredag, april 15, 2011

Hatpredikanten ska predika för ungdomar i Göteborg

Igår kunde vi berätta att den ökände
islamistiske hatpredikanten Bilal
Philips skulle predika hos Muslimska
Brödraskapet i Köpenhamn.
Idag kan Gudmundson avslöja att
han även ska tala i två dagar inför
salafisterna i TUFF i Göteborg:
***
"Hatpredikanten Bilal Philips är huvudgäst
i dagarna när den islamiska ungdoms-
föreningen TUFF (Troende unga framtida
förebilder) håller konferens i Göteborg.
Philips, som försvarar självmordsbombare,
uttrycker antisemitiska ståndpunkter och
förespråkar dödsstraff för homosexualitet,
framträder under två dagar, inför en köns-
separerad publik, varefter han åker till
Danmark för ett liknande evenemang.
**
Konferensen med Philips har väckt viss
kontrovers. Nyheten om att han inbjudits
presenterades först här på denna blogg,
men det är under de senaste dygnen
som bredare medialt intresse har uppstått.
I Studio Ett i P1 framträdde på torsdagen
exempelvis en representant för TUFF,
Amanj Aziz, vars åsikter var så radikala
att den annars härdade debattören Nalin
Pekgul (S) fann sig tvingad att markera
missnöje genom att lämna studion.
Radioprogrammet hade också ett ingående
referat av några av Bilal Philips
kontroversiella ståndpunkter.
**
Att det finns en så extrem muslimsk
ungdomsrörelse att Bilal Philips blir
inbjuden är naturligtvis ett problem
i sig. Men lika illa är att det är skatte-
pengar som finansierar evenemanget
- skattepengar som egentligen var
avsedda att bekämpa intolerans.
**
Statliga
Ungdomsstyrelsen delar ut
statsbidrag till ideella föreningar
och stiftelser som bedriver ungdoms-
verksamhet som inte "strider mot
demokratins idéer, det vill säga tanken
om alla människors lika värde".
Särskilda bidrag utgår bland annat till
projekt samlade under rubriken "mot
rasism och intolerans".
***
Läs hela artikeln
***
Läs gärna en gång till vad Lars
Hedegaard skrev om Philips åsikter:
**
Bilal Philips har, så vidt vi er orienteret, ikke gjort
andet end at udtale sig som rettroende muslim.
Hans synspunkter er ikke udtryk for nogen ekstrem
eller afvigende tolkning af islams helligskrifter, men
er i overensstemmelse med den udlægning, der
forfægtes af islams mest indflydelsesrige retslærde.
Hans opfordringer til vold og undertrykkelse er
ganske enkelt mainstream islam.