onsdag, april 27, 2011

Eichmannrättegången, Israel och Tyskland

Tipset som ledde till Adolf Eichmanns
arrestering i Argentina kom från Tysk-
land, närmare bestämt från Fritz Bauer,
statsåklagare i Hessen. Bauer hade insett
att det fanns bara ett land som både ville
och kunne gripa massmördaren. Därför
vände han sig till Mossad. Det avslöjade
nyligen Der Spiegel, som fått insyn i
officiella dokument.
Men samarbetet mellan Adenauers För-
bundsrepublik och Israel var hela tiden
gott och nära.
**
Under hela rättegången i Jerusalem satt
Rolf Vogel, officiell observatör från
underrättelsetjänsten BND på första bänk.
Vogel var annars ombud vid vapenaffärer
mellan länderna.
Nu var hans främsta uppgift att bevaka
att Eichmann inte spridde beskyllningar
mot "män i staten" i förbundsrepubliken.
Adenauer var orolig för att rättegången skulle
leda till en internationell anti-tysk backlash.
Rolf Vogel upptäckte bl a ett antal Stasi-
agenter i rättssalen och lyckades undersöka
deras bagage. De var utsända för att sprida
desinformation om höga tyska  tjänstemän,
som beskylldes för kopplingar till den förra
regimen, bl a Hans Globke.
**
För att förebygga fler tyska skandaler fick
Vogel audiens hos Ben-Gurion och startade
också förhandlingar kring skadestånd.
För Ben-Gurion var det avgörande att Sovjet
understödde Israels fiender, medan det nya
Tyskland stod på Israels sida.
Både Israel och Tyskland var också angelägna
om att rättegången skulle beröra Stormuftins
samarbete med såväl Hitler som Förintelsens
tekniker....
Nu har Der Spiegel fått tillgång till över
Eichmann och rättegången.