fredag, april 01, 2011

"Här fattar Sions Vise sina beslut...."

Den som till för kort tid sedan letade upp
Stora Synagogan i Bryssel på Google
Maps fick läsa följande text:
"Alla politiska, ekonomiska och
finansiella beslut i Belgien fattas här.
För att ett beslut ska tas måste belgiska
parlamentet få förhandsgodkännande
från Sions Vises cell, som är stationerad
här. "
**
Texten har kunnat spåras till en flamländsk
antisemit. Hur den har kunnat förvandlas
till Googles officiella kommentar kring Stora
Synagogan är fortfarande under utredning.
Uppenbarligen har texten legat där minst
ett år.....