måndag, april 18, 2011

450.000 terrormisstänkta listade...

US Department of Homeland Security har
listat inte mindre 450.000 namn på personer
som inte släpps in i USA eller får gå ombord
på plan med amerikanska destinationer.
Av dessa är ca 6.000 amerikanska med-
borgare.
**
Det bör påpekas att det höga antalet
delvis beror på en mängd stavnings- och
transkriberingsvarianter.....
Det senaste året har 2.859 personer
avvisats från USA-destinerade flyg och
350 personer med bevisad terroristkoppling
vägrats inresa.