onsdag, mars 21, 2018

En antisemit avklädd in på bara skinnet...

 
 

 
Margot Wallström är i en unik position.
Som enda västeuropeiska utrikesminister
har Israel i praktiken avbrutit de diplomatiska
förbindelserna med henne...
 
Det är inte bara de politiska liken i lasten från
Palmes och Sten Anderssons Arafatpolitik, utan
även den fundamentala felbedömningen då (s)-
regeringen erkände den s k "regering" terror-
organisationen PLO bedriver i Judéen och
Samarien som solkat Sveriges internationella
rykte.
 
Det i kombination med det faktum att Wallström
ju inte direkt är den vassaste kniven i lådan gör
att hon är en allt tyngre belastning för Löfvén-
regeringen. Låt oss hoppas att hon snart blir
ambassadör i Ulan Bator eller landshövding...
 
tänkande i all sin prydno.
 
Givetvis förnekar hon ju bestämt att hon är
antisemit.
(Och vilken antisemit gör inte det....)
 
Hennes grundinställning tycks vara att vad som än händer
är det Israels fel. Att (s) broderparti Fatah skulle kunna
begå några fel ligger inte riktigt inom hennes referensramar.
Ett typiskt exempel är svaret på frågan om det är riktigt
att Abbas regim avlönar fängslade terrorister och belönar
deras familjer:
 
– Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet,
vi måste fundera hur vi använder våra pengar, men ska
folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra
om de inte får pengar?, undrar utrikesministern
i en retorisk fråga.
 
Även om Wallström bara läser Dagens Nyheter på enkel svenska
borde hon som utrikesminister känna till att så sker och upprör
större delen av världen.... T o m många EU-stater har stoppat
bidragen till Abbas regim.
 
Sveriges fadäs i UNESCO, när man röstade för en antisemitisk
resolution om Jerusalem kan hon inte heller svara på:
 
– Ja, (paus) jag tror inte det leder någonstans att diskutera
det där mer.
Jag tycker att det här börjar bli olyckligt, den här
deklarationen –  den leder bara till stridigheter, vilket
språk man än använder,
så är det känsligt och vi har alla farit illa.
 Jag tror att man måste hitta en ny väg framåt och
det skulle jag vilja se att Unesco också gjorde
i detta fall.
 
Javisst är det bekvämast att inte diskutera
antisemitismen... Vi kan ju blunda och låtsas att
den inte finns.
 
Intervjuns avslutning är mycket tänkvärd:
 
Det finns många judar i Paris och även i
Malmö som anser att det är tryggare att
bo i Israel och har flyttat dit.
Kan du förstå det?

– Jag kan inte kommentera det, för jag vet inte
hur de resonerar. Men att bo bakom murar…man
måste känna sig fri var man är för att man har
särskild religion eller ursprung.

Vad menar du med att bo bakom murar?
– Ja, att man har satt upp en mur mot Palestina.
Som princip är man är sällan riktigt trygg bakom
murar.

Men de säger ändå att de känner sig mer trygga
i Israel än i Malmö.  
– Vi måste göra allt för att bekämpa antisemitism och
hatet och det kommer den här regeringen att göra
också, som statsministern förklarat, det är vår viktigaste
uppgift att man ska känna sig trygg.
***
 
Hög tid att byta utrikesminister, Löfvén !