tisdag, september 13, 2016

Bakslag för terrorstödjare i Malmö

 
 

 
 
Minnesgoda läsare minns säkert många artiklar om
 
Den ingår i Union of Good Muslimska Brödraskapets
nätverk för islamistisk terrorfinansiering.
Redan omkring sekelskiftet avslöjades Al Aqsa-stiftelsen
europeiska stater. Dock inte i Sverige...
 
Här opererade de från en nedlagd mjölkaffär på Nobelvägen 79
på Möllevången i Malmö. Ett okänt antal miljoner (i framförallt
zakat, religiös skatt) slussades årligen från många moskéer
i Norden via den anspråkslösa lokalen till pågående jihad
i Mellanöstern.
 
Sedan Al Aqsaaktiviteter förbjudits i de flesta EU-stater
slussade den svenska avdelningen zakat från hela
Nordeuropa till kampen.
 
Efterhand blev den internationella pressen på svenska
myndigheter allt starkare och till slut tvangs de agera.
2006 gjorde SÄPO razzia i lokalen och grep ordföranden
Khaled al-Yousef. Efter en pinsam dragkamp mellan
myndigheter tvangs åklagaren lägga ned åtalet.
Först två år senare åtalades stiftelsen på nytt.
 
Samtidigt blev kopplingarna mellan Al-Aqsa och
islamistgruppen som begick ritualmordet på
Kapellgatan i Malmö allt tydligare.
 
Uppenbarligen fanns det även ett samband med
som (s)-politiker i Malmö. Ett tag t o m tippad som
efterträdare till den skandalomsusade Ilmar Reepalu... 
 
Varför berättar jag nu allt detta ?
 
De driver sedan några år svartmoské och
möteslokal i en f d verkstad på Volframgatan. 
Nu vill myndigheterna stänga den bl a på
grund av bristande brandsäkerhet. Stiftelsen
klagar och det är intressant att läsa hur de
beskriver sin verksamhet idag:
 
" Lokalerna är viktiga för att stiftelsen ska kunna samla
nyanlända och andra boende i Rosengård för att
på olika sätt främja integrationen in i det svenska
samhället, säger Kamal Al Rifai, som är
talesperson för Al Quds insamlingsstiftelse.

Under året har stiftelsen ordnat föreläsningar, seminarier
och grupper som har studerat svenska och fått information
om det svenska samhället. Aktiviteter som riktar sig speciellt
till barn och ungdomar samt nyanlända.

– Vi samlar också in kläder i en container för att skicka till
hjälpbehövande i Syrien. Bidrag till stiftelsen kommer från
 folk i hela Sverige. Men nu riskerar vår verksamhet att
slås sönder, menar Kamal Al Rifai.
 
Lokalen besöks dagligen av 40-50 personer och en gång i
veckan har man en sammankomst då upp till 300 personer
vistas i det aktuella utrymmet."
***
 

"Aktiviteter som riktar sig speciellt

till barn och ungdomar samt nyanlända."
VAKNA, SÄPO !!!