fredag, september 30, 2016

"Alla judar i Frankrike överväger att emigrera"

 
 
 


Efter de senaste årens islamistiska terrordåd
överväger alla franska judar att emigrera...
Det hävdar den inflytelserike rabbinen Moshe
Sebbag vid Synagogue de la Victoire i Paris.
Otryggheten ökar ständigt. Det gäller inte
bara de spektakulära terrordåden med många
dödade, utan kanske mera den dagliga anti-
semitismen i skolor och på gatorna.
Mellan 2013 och 2014 ökade antalet rapporterade
antisemitiska "incidenter" från  423 till 851.
Detta återspeglas i en trygghetsundersökning 
bland Frankrikes judar.
82 % uppgav att de upplevde diskriminering
utan att anmäla det...
Den klassiska franska antisemitismen tycks i
stort sett ha ebbat ut, men ersatts av det
galopperande och våldsamma islamistiska
judehatet. 
 
 
Franska myndigheter verkar inte ha reagerat förrän
efter de islamistiska attackerna i Toulose, Paris och
Nice. Nu har polis och militär en synlig närvaro vid
judiska skolor, synagogor och affärer, vilket
förmodligen inger många en skenbar trygghet...
 
Att ändå relativt få (under 10.000) judar lämnar
Frankrike för aliyah till Israel anses bero på att många
redan flytt en gång från Nordafrika och nu tvekar inför
en ny flykt, denna gång till ett land med periodvis
hög terrornivå.

Frankrike anses också sakna goda ledare
för de 5-600.000 judarna. Unga potentiella
ledargestalter har redan emigrerat.
Kvar blir de gamla, skrämda, tysta...

**

Läs mera:

Frankrikes årliga jihad
Islams tysta erövring av Europa

En kippa kan betyda döden...
Nytt antisemitiskt hatbrott i Frankrike

Rabbin i antisemitismens högborg
(Villepinte, inte Malmö...) 

Fransk judisk familj gör aliyha

 
 Daily Mail
document.no