lördag, november 09, 2013

Kristallnatten 75 år - Förintelsens startpunkt

Natten mellan 9 och 10 november 1938
startade nazisterna den pogrom som blev
känd som Kristallnatten.
Enligt nyare forskning drabbades det judiska
folket under Kristallnatten genom att:
1.550 synagoger förstördes, drygt 2.500
judar mördades (eller drevs till självmord),

 
30.000 judar arresterades och tiotusentals
hem och företag plundrades och förstördes.
 


En bild av pogromernas utbredning över
Tyskland och Österrike:
 

Pogromen blev på många sätt start-
skottet för den fysiska utrotningen,
Förintelsen.
 
I våra dagar har minnet av Kristallnatten
som använder den till att angripa och
förhåna Förintelsens offer.
Judar är på många ställen inte längre
välkomna till minneshögtiderna...
På andra håll umgås man med ett säreget
sällskap som nog skulle förvånat Kristall-
nattens offer....
***
***
Med anledning av 75-årsminnet av denna
dystra natt låter vi Moishe Oysher sjunga
sin fantastiska tolkning av Kol Nidre.
Inspelningen är från 1939.