tisdag, november 05, 2013

Jensens storverk snart i bokhandeln

 
Från Gyldendals förlag kommer den
glada nyheten att professor Bent
Anledningen till förseningen är att
man ville avvakta utgången av
stämningen från KGB-agenten
Jörgen Dragsdahl.
för två veckor sedan. Och nu kommer
boken.
1500 sidor om sovjetisk subversion
och infiltration i Danmark och danska
motåtgärder under efterkrigstiden.
**
Förlaget presenterar boken:
Den Kolde Krig i Danmark. Ulve, får og vogtere
1945-1991 er et gennemdokumenteret historisk
værk, som på en lang række områder pløjer ny
jord og behandler en række kontroversielle
temaer i Danmarks nyeste historie.
Værket bygger på et omfattende utrykt og trykt
kildemateriale, herunder sovjetisk materiale,
som enten ikke har været tilgængeligt for eller
udnyttet af andre historiske undersøgelser.
En stor del af det hidtil fortrolige kildematerialet
er for første gang gjort tilgængeligt.

Med udgangspunkt i hovedspørgsmålene:
Hvorfor udbrød Den Kolde Krig, hvilke
elementer indgik i krigen, og hvorfor holdt
Den Kolde Krig op? Hvem tabte, og hvem
vandt? behandler værket de ydre og indre
trusler, som den danske nation stod over for
under Den Kolde Krig, og de mange forskellige
tiltag for at afværge, inddæmme eller formindske
truslerne, som nationen - både staten og private
- iværksatte.
**
   ”Vi tillader os i værket at anlægge
et nationalt perspektiv og taler om
ting som landets overlevelse, det danske
folkestyre og truslen imod det.
Det er usædvanligt,”
siger Bent Jensen forud for
udgivelsen