torsdag, november 07, 2013

En ny utmaning för svensk sjukvård - Kuru

 
mycket obehagligt tema: Islamistisk kannibalism
och dess konsekvenser.
Just nu sprids en sjukdom kallad KURU i Syrien
och bland syriska asylsökare i utlandet.
Sjukdomen sprids enbart genom kannibalism
och är tidigare bara känd från Papua Nya Guinea,
där man åt hjärnor vid rituella begravnings-
ceremonier.
Nu har ett tjugotal fall konstaterats i Syrien.
Ett turkiskt sjukhus har sänt över två patienter till
Det är en 100% dödlig sjukdom, som tidigare
varit okänd i Europa.
Flera fall av rituell kannibalism har rapporterats bland
jihadisterna i Syrien. I somras gick filmen där jihadist-
motståndare över världen, bl a via BBC.
Med tanke på den stora inströmningen av asylsökare
(och återvändande jihadister) från Syrien bör nog svensk
sjukvård förbereda sig på Kuru-fall här hemma också...