onsdag, februari 27, 2013

EU arbetar för ett judefritt Israel

EU-ledningen uttalar sig nu för en ekonomisk
Man vill också drastiskt öka det arabocku-
perade området i Israel, bl a ska Jerusalem
förvandlas till en arabstad.
Terrorrörelsen Fatah blir fortsatt generöst
finansierad av EU och Obamaregimen.
Senast igår markerade Abbas sin makt genom
**
De mest antisemitiska staterna i EU har redan
startat omfattande bojkottaktioner (s k BDS)
mot israeliska och judiskägda företag.
I Sverige går bl a Svenska Kyrkan och den
islamiserade Malmö kommun i spetsen för