tisdag, augusti 14, 2012

Europeiska salafister utvandrar till Egypten

De europeiska säkerhetstjänsterna har
upptäckt en utvandring av salafister
från bl a Tyskland. Österrike och Sverige
Hatpredikanten imam Mohammed
MAHMOUD i Österrike (som har avtjänat
fyra års fängelse för terrorbrott) upp-
manade nyligen sina salafistiska vänner
 att flytta till ett land där man (i varje
fall snart) kommer att följa sharia.
Från Tyskland har över tjugo medlemmar
Ibrahim redan utvandrat. Ytterligare
ett trettiotal anses vara på gång.
Bland de mera kända "utvandrarna"
Från Sverige fick vi för kort tid sedan
Camilla Olofsson  flyttat till Alexandria.
***
Säkerhetstjänsterna fruktar att salafisterna
utnyttjar maktvaccumet i Egypten till att
bygga upp en egen islamistisk struktur där.
Dessutom är det närmare från Egypten till
de krishärdar som lockar jihadister idag:
Mali, Syrien, Jemen och Somalia....