lördag, augusti 11, 2012

Lorry om Malmös skamfläck Reepalu


Lorry avslutade på fredagen sin miniserie
om Malmös nedgång och fall.
Det sista avsnittet handlade om Malmös
självhärskare Ilmar Reepalu. Själv vägrade
han att ställa upp på en intervju. Det har
ju blivit fiasko tidigare när han intervjuats
Nu fick det bli några små drabanter, ekonomiskt
avhängiga av Ilmars välvilja, som försvarade
honom. Trots att reportaget var kort visade
det ändå hans arrogans och maktfullkomlighet.
Reepalu har lyckats ge en redan tidigare hårt
drabbad stad internationell badwill, förlorade
arbetstillfällen, minskad turism, allmän
vantrivsel och ökad utflyttning....
**
beror inte på Ilmar Reepalus personliga jude-
hat utan konsekvenserna av hans politiska
strategi som gett staden minst 30 % muslimska
Och det får de inom (s)-apparaten i gengäld
mot nya muslimska röster som ersätter de
försvinnande svenskarnas röster..
Och då antisemitism är en grundpelare i
islamismen blir den detsamma
i Malmös dagliga liv....