måndag, augusti 13, 2012

Madrassas skapar okunniga islamister

Under ramadan flödar många miljoner
i zakat till olika muslimska ändamål.
En verksamhet som ofta är helt beroende
av denna zakat är madrassas, d v s koran-
skolor. Den ursprungliga betydelsen av
"madrasah"  var bara skola. Den fanns på
olika nivåer från mycket grundläggande till
universitetsnivå.
Idag är innebörden av madrassa en enkel
religionsskola där enda "undervisningen"
består i att lära sig rabbla koranen utantill.
I Pakistan finns ca 25.000 statligt godkända
och minst lika många utan tillstånd. De flesta
kopplade till deobandirörelsen.
I Indien beräknar man att det finns minst
40.000 masdrassas.
Majoriteten deobandis, en stor grupp dock
sufister. Koranskolorna kritiseras ofta av
indiska intellektuella för att inte ens ge
de mest elementära baskunskaper.
Däremot sprider de ofta rasistiska och
religiösa fördomar.
De afghanska talibanerna växte fram ur
deobandimadrassas på pakistanska sidan
av gränsen. En pakistansk författare hävdade
att madrassas producerar 100.000 nya okunniga
fanatiker varje år bara i Pakistan. Arbetslösa
och utan varje utbildning som kan ge dem
arbete i dagens pakistanska verklighet.
Då frestas de lätt av jihad.
med f d marassastudenter.
Madrassas sprider sig också till nya konflikt-
områden i Asien och Afrika. Boko Haram i
Nigeria rekryterar nya terrorister ur koran-
skolorna.