fredag, december 16, 2011

Islamofob: kritiker mot totalitarism

Thomas Nydahl definierar begreppet
"islamofob":
Det av Ayatolla Khomeini introducerade begreppet
”islamofob” har sedan 1979 fungerat som stämpel
på människor som yppat kritik inte bara mot islam
i allmänhet, utan mot islamismen som totalitär
ideologi och tankegods i globala terrornätverk i
synnerhet. I och med al-Qaidas våldsamma
entré på arenan har det också blivit ett verktyg
för de härskande klasserna i Europa, som de
använt mot människor som aktivt stått upp till
yttrande- och tryckfrihetens försvar, särskilt då
mot de individer som visat på likheterna mellan
det förgångnas totalitära ideologier och förtrycks-
system (nazismen, fascismen, kommunismen)
och islams utveckling i vår tid, som en religiös
väckelserörelse och förstärkt ideologiskapande
system (den arabiska våren, som blivit en kall
vinter, är kanske det gångna årets bästa exempel
på den utvecklingen, där islamisterna i land efter
land flyttat fram positionerna, inte bara på barrikaderna
och i blodiga uppror, eller inbördeskrig som i Libyen
och Syrien, utan också i de parlamentsval vissa av
länderna hunnit genomföra).
**
Artikeln innehåller också en utmärkt recension
av andra delen av Lars Hedegaards memoarer:
 Ræven går derude, mor. Erindringer 1980-2011
(Trykkefrihedsselskabets bibliotek, Odense, Danmark 2011).