söndag, september 05, 2010

En minaret på Golgata...

Bilden ovan visar hur Josefs Grav
demoleras av Fatahs anhang.
**
Vi har gång på gång skrivit om
hur Fatah medvetet och systematiskt
skövlar och förstör judiska och kristna
minnesmärken i Israel.
Det mest kända är naturligtvis skövlingen
av Tempelberget, där rester av Templen
och kristna kyrkor schaktas bort och töms
i Kidrons dal.
förstörts, trots Fatahs utfästelser att skydda
alla religioners heliga platser.
Nu dyker det upp ett nytt exempel.
Den s k Trädgårdsgraven, en klippgrav som
en del protestanter hävdar är det verkliga
Golgata, är utsatt för ett akut hot. Wakf-en,
den Fatahkontrollerade muslimska stiftelse
som äger en stor del av Gamla Staden i
Jerusalem, tänker gjuta en tung mur ovanpå
sluttningen runt Trädgårdsgraven och förse
det hela med en minaret....Risken är över-
hängande att den tunga muren kommer att
rasa ned i trädgården, som dagligen besöks
av tusentals kristna. Naturligtvis utför Wakf
det hela utan något officiellt tillstånd...
***
MXp (även film !)
**