fredag, september 24, 2010

Islamistiska mordbrännare stannar bakom galler

Bröderna Alija, de islamistiska mordbrännarna
som försökte döda Lars Vilks fick igår sina domar
fastställda av Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Även om domarna, två respektive tre års fängelse,
närmast är av symbolisk karaktär med tanke på
brottets grovhet, så är det väl ungefär vad det
svenska rättssystemet orkar med....
**
Anmärkningsvärt är ju också att bröderna Alija
endast åtalades för mordbrand, inte för försök
till mord.
**
Dömda:
Mentor Alija, född 1989-04-20, för mordbrand
till fängelse tre år

Mensur Alija,
född 1990-09-05, för mordbrand
till fängelse två år
**
Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att
brottet är av mycket allvarligt slag efter-
som det var ett angrepp på yttrande-
friheten.
Rätten skriver att det inte råder något
tvivel om att brödernas handlande var
ett sätt att hämnas på Lars Vilks för att
denne i sin konstnärliga framställning
”utnyttjat sin författningsenliga yttrande-
frihet på ett sätt som de ogillade”.
***
I samband med tingsrättens dom skrev vi:
Bröderna Mentor framstår som jihadismens
Helan och Halvan....

Vid mordförsöket lyckades Mensur hälla
Molotovcocktailen över sig och blev grundligt
bränd. Därefter tappade gossarna både de till-
tänkta mordvapnen (två knivar) och sina jackor
(med bl a ID-kort...) på brottsplatsen.

Sedan körde de hem och försökte gömma sig.