torsdag, mars 18, 2010

"Bränna, slå sönder och förstöra..."

I Frankrike strejkar nu ett stort antal lärare i
framförallt Paris förorter mot det ökande våldet
i skolorna. Det är samma förorter som drabbades
av de islamistiska kravallerna redan 2006.
Och visst finns det en direkt koppling mellan "skol-
våldet" och det Jihad mot det franska samhället, som
startade för fyra år sedan och fortfarande pågår...
Det som skiljer våldsutbrotten i Frankrike från liknande
i exempelvis Tyskland eller Danmark är den helt klara
politiska karaktären. I Frankrike handlar det om JIHAD,
d v s islamistiskt "heligt krig", mot det franska samhället,
mot all västerländsk kultur och mot tusen års judisk-
kristen historia.
"Bränna, slå sönder och förstöra allt som
representerar civilisation och ordning.
Skolor, bibliotek, rådhus, polisstationer."

Professor Didier Lapeyronnie från Sorbonne som
forskar på de unga jihadisternas syn på samhället
har inte stora förhoppningar om att civilisationen
ska segra...
***
De unga jihadisterna präglas så starkt av koranskolor,
moskéer, familjen och islamistgängen att redan som
13-14-åringar är deras hat mot det franska samhället
fullt utvecklat. Naturligtvis står skolan i främsta
frontlinjen....
Forskarna betvivlar att man därefter har någon som
helst möjlighet att integrera dem i ett västerländskt
samhälle.
***
I Malmö fick vi en ny varning julen 2008 under de
islamistiska Rosengårdskravallerna. De utlöstes av
koranskolornas elever, som snabbt drog till sig
allsköns kravallungar.
Utvecklingen i de franska arabiska förorterna
borde också vara lärorik för de svenska myndig-
heterna.
Man började bränna bilar, idag bränner man skolor,
bibliotek och vårdcentraler. Allt som representerar
Västerlandet och västerländsk kultur är fienden.
I Sverige är vi fortfarande på bilbrandsstadiet

(och en och annan skola....)
Vi ligger lyckligtvis flera år efter utvecklingen i
Frankrike, men förmår vi lära någonting - i tid....?
****
Tidigare artiklar. Läs och fundera:

"Det jäser lite grann....."
Nya kravaller i Sveriges Gaza
Islamisternas intifada mot Europa -
inga "spontana proteter"
Intifadan skadar 14 poliser/dag - i Frankrike
Snart nytt JIHAD i Rosengård...?
Takfir gör come back i Holland
Å
terigen JIHAD i Frankrike
Jihadister i krig mot Frankrike
Islamister löper amok i centrala Oslo
Nu styr shariagängen Köpenhamns gator
Kriget i Köpenhamn
Nej, det är en hopplös uppgift, säger närpolischefen
När problemet är JIHAD,

kan lösningen vara SHARIA ??