tisdag, augusti 14, 2007

Sar-El - något för dig ?


Du som vill göra något
aktivt
i kampen mot islamismen.
Då är Sar-El,
frivilligtjänst hos IDF
(Israels Försvarsmakt)
något att fundera på.

Du tjänstgör minst tre veckor
i ett icke-stridande förband,
huvudsakligen med underhåll/
förrådstjänst/transporter.
Frivilliga i alla åldrar välkomna.

Genom din insats lösgör Du
värnpliktiga till stridande förband.
Spaden eller skruvmejseln blir
effektiva vapen i försvaret av
Israel.

Läs den
eller den israeliska