söndag, augusti 12, 2007

Islamism-expert bakom Brysseldemonstrationen

En av initiativtagarna till demonstrationen
(och nu också till uppropet mot förbudet)
är den kände tyske islamism-experten
som publicerat en rad böcker om
islamismens framryckning i Tyskland.
Han betraktas som den främste experten på
ämnet i Tyskland och undervisar på flera universitet.
På sin hemsida Akte Islam bevakar han
frågan och genom organisationen Pax Europa
försöker han varna Europas folk för islamismen.