torsdag, september 13, 2012

"Juden Sam Bacille" - Muslimska Brödraskapets skapelse

 
Fortsättning på
***
Den s k filmen Innocence of Muslims
och dess påstådde skapare "Sam Bacille"
(alternativ stavning Bacile) väcker många
frågor.
** 
1. Filmen finns inte. Det existerar en
13 minuter lång trailer, som spelades in
i våras på engelska. Den lades ut på YouTube
i juli, men väckte ingen uppmärksamhet.
Den översattes då till arabiska och sändes
ut till islamistiska grupper i Mellanöstern.
Och inte oväntat blev det liv i luckan....
*
2. Filmen påstås vara skriven och inspelad
Israeliska och amerikanska myndigheter är
nu överens: Bacile/Bacille existerar inte...
*
3. Filmprojektet är totalt okänt i amerikanska
filmkretsar. "Sam Bacile" har aldrig finansierat
eller spelat in någon annan film.
*
4. Idén att peka ut en jude som heter som
en stavformad bakterie låter som att den
härstammar ur grumliga antisemitiska hjärnor.
Där är man övertygad om att judar sprider
medicinsk och andlig smitta...
*
5. Spåren (bl a "Baciles" adress och telefon-
nummer) leder till den kriminelle kopten
Nakoula Basseley Nakoula, som just har
frigivits från ett fängelsestraff för bedrägeri.
*
6. Muslimska Brödraskpet har uppmanat
alla världens muslimer till demonstrationer
mot denna "anti-muhammedanska" film,
"gjord av en jude (alternativt kopt)".
Egyptens nye president, MB-medlemmen
Morsi, kan nu visa handlingskraft gentemot
både "den store djävulen" (USA) och "den
lille djävulen" (Israel) samt dessutom mot
de alltid lika onda kopterna...
*
7. Redan 2006 efter de danska M-karika-
tyrerna försökte Muslimska Brödraskapet
manipulera den islamistiska folkstormen
genom att tillverka egna karikatyrer där
den onde profeten kopplades ihop med
en gris. Det var MB som styrde hela den
**
Slutsats:
Det är Muslimska Brödraskapet som 
låtit spela in och framförallt lanserat 
den s k filmen i arabvärlden för att
få igång en ny anti-västlig, anti-judisk
och anti-kristen kampanj.
Den ska stärka de nya MB-regimerna i
Mellanöstern och demonstrera Brödraskpets
ledarskap i kampen för islam.
***
Fräscha upp minnet:
Titta på
Här är Muhammedteckningarna !