fredag, februari 29, 2008

Raketer avfyras mot skolbarn


Ministerrådet Miriam Pauncz på Israels
ambassad skriver idag i UNT:

ISRAEL.
Sedan Hamas tog makten i Gaza träffas Sderot av en raket var tredje timme. Attac­kerna riktas mot skolbarn, och terroristorganisationerna använder sina egna barn i Gaza som sköldar,
skriver Miriam Pauncz.

För över två år sedan drog sig Israel tillbaka från Gazaremsan för att skapa nya förutsättningar för fred. Mer än 8 000 människor tvingades packa ihop sina ägodelar, lämna sina hem och börja om på nytt.
Sedan år 2000 har mer än 7 000 raketer och granater regnat ned över Israel. Efter att Hamas tog makten i Gaza har raketattac­kerna ökat med 150 procent till mer än 250 raketer i månaden, eller en raket var tredje timme.

Den stad som har drabbats värst av raket- och granatbeskjutningen är Sderot. Där ljuder varningssignalerna dagligen. Barnen i Sderot har tvingats lära sig, att de har 15 sekunder på sig att hinna till skyddsrummen innan raketerna och granaterna slår ned. Är de mer än 15 sekunder från ett skyddsrum skall de ställa sig på knäna intill en mur med händerna bakom huvudet och hoppas på det bästa.

Sderot är den enda stad i Israel där invånarna avråds från att sätta på sig säkerhetsbältet och lyssna för högt på radion, rekommendationer som införts för att man skall höra alarmet och snabbt sätta sig i skydd.
Alla dessa säkerhetsföreskrifter och bestämmelser visar hur befolkningen har tvingats anpassa sig till terrorn. Rädsla har blivit ett normaltillstånd och en del av vardagen för invånarna i Sderot. De som drabbas hårdast av denna terror är barnen, det uppskattas att cirka 94 procent av barnen lider av posttraumatisk stress. De kan inte sova på kvällarna, de oroar sig för att föräldrarna eller de själva ska bli morgondagens offer för terroristernas raketer.
De palestinska terroristorganisationerna Islamiska Jihad och Hamas avfyrar regelmässigt sina raketer på morgnarna för att träffa barn på väg till skolan och vid tiden för kvällsnyheterna, för att deras terror skall få så stor medial exponering som möjligt.

Raketerna avfyras från tättbebyggda områden i Gaza, som skolgårdar och sjukhus, så att terroristerna kan gömma sig bland den egna civilbefolkningen
Terroristorganisationerna använder alltså sina egna barn som mänskliga sköldar när de beskjuter barnen i Israel.
Man kan känna sympati för Gazas invånare, med tanke på de ansträngda förhållanden de lever under. De används inte bara som mänskliga sköldar av Hamas och Islamiska Jihad, de faller även offer för Hamas cyniska propaganda. Den egna befolkningen utnyttjas som statister i ett jättelikt propagandaspel.
Staden Gaza släcks ned under förevändning av bränslebrist samtidigt som raket­fabrikerna förses med bränsle.

Terroristerna skjuter sina raketer mot det Israeliska kraftverket i Ashkelon som förser Gaza med elektricitet samtidigt som man anklagar Israel för att använda elektricitet som ett maktmedel. Raketer avfyras mot gränsövergångar samtidigt som man pekar ut och blåser upp det faktum att ­Is­rael tvingas stänga gränsövergångar av säkerhets­skäl. Terroristerna utnyttjar humanitära hjälpsändningar för att smuggla vapen och sprängmedel, samtidigt som Israel anklagas för att försvåra för hjälpsändningar att sig över gränsen.
Israel har låtit över 9 000 palestinier få vård i Israel bara sedan juni 2007. Terroristerna har utnyttjat detta faktum genom att med förfalskade journaler försöka ta sig in i Israel för att spränga sina bomber.

Den senaste självmordsattacken skedde i ett köpcentrum i staden Dimona och bevisar ännu en gång att det är civila israeler som är terroristernas måltavlor. Den förste självmordsbombaren sprängde en 73-årig kvinna till döds och skadade ytterligare elva personer. Den andra självmordsbombaren spelade skadad och tänkte låta sin bomb brisera när räddningspersonal nått fram för att hjälpa. Detta visar med all tydlighet skillnaden mellan Israel och terroristerna.
Israel gör sitt yttersta för att undvika att skada civila medan de palestinska terroristerna använder civilas liv som en bricka i ett blodigt spel.

Det är Hamas som kontrollerar Gazas öde. Om terrorn upphör kommer livet för invånarna i Gaza att förbättras. Det palestins­ka folket i gemen måste förstå att det inte har något att vinna på terrorism och terrorhandlingar.
Skall fredsprocessen som återupptogs i Annapolis och två stater som lever sida vid sida i fred och säkerhet kunna upprättas, måste terrorister som Hamas hållas utanför. Palestiniernas president Abbas sa för några veckor sedan, att Hamas "fortsätter att förstöra våra drömmar, framtid och nationella ambitioner".
Vi kan inte låta dem förstöra drömmen om fred också.