tisdag, december 04, 2007

Glad Chanukka !!

Alla läsare tillönskas en
Glad Chanukka !
****
Den judiska högtiden Chanukka firas i år från
den 4 december och fram till solnedgången
den 12. Högtiden är också känd som Ljusens
högtid eller Invigningshögtiden.
Chanukka firas till minne av återinvigningen
av templet och återtändandet av Menoran,
under tiden för det mackabeiska, eller det
hasmonitiska, upproret.
*

Lyssna på välsignelsen och Chanukka-sånger

*
Handlingen börjar under den
hellenistiska perioden i den
judiska historien, när Antiokus IV
regerade över området en tid
efter Alexander den Stores död.

Den nye härskaren hade börjat förtrycka

judarna mycket svårt. Han förbjöd att man
praktiserade den judiska religionen, han skändade
templet genom att offra svin på altaret och
även genom att massakrera judar.

Som följd av det reste sig två grupper i
befolkningen till försvar för sitt land, sina
landsmän och sin religion: Mackabéerna och
chasiderna (de ortodoxa).
Ett uppror började och lyckades.

*
De judiska invånarna firade segern under
åtta dagar. Chanukka firas till minne av denna
händelse.Enligt vad som Talmud återger, finns
ytterligare en orsak till de åtta glädjefyllda dagarna.
Man berättar att vid tiden för återinvigningen av
templet, fanns alldeles för lite olja kvar som inte
blivit orenad av grekerna. Oljan behövdes för
menoran i templet, och lågan skulle brinna både
dag och natt, och det fanns bara så det räckte för
en dag. Men mirakulöst nog fortsatte menoran att
brinna under åtta dagar, vilket var den tid som
behövdes för att bereda nytt förråd av olja för
ljusstaken.Chanukka firas genom att man tänder
ljus på menoran, och man börjar den första kvällen
med ljus nummer ett, och sedan tänder man ett ljus
per kväll under åtta dygn.
*
Till skillnad från traditionella menoror, vilka har sju
armar, har chanukkamenoran nio armar: en för varje
dag plus en "hjälpare" från vilken elden tas för att
tända de andra ljusen. Förutom att man tänder ljus,
är traditionell mat viktig för högtidligheten, som till
exempel latkes (potatiskakor) och sufganyiot (munkar
fyllda med sylt). I det hela ska maten ska vara kokad i
olja, till minne av oljan från templet.
**
(Tack till Israelrapport)