onsdag, januari 24, 2007

"Antisemitismen - det som förenar"

"Det finns tydliga kopplingar mellan
islamistiska grupper och nynazister
och det som förenar dem är
antisemitismen.
Det säger fil mag Martin Telinius, som i veckan
lagt fram en magisteruppsats i ämnet.

– Nynazister och islamister har tre saker

gemensamt: Total förnekelse av Förintelsen,
synen på Israel som en rasistisk apartheidstad
och en lång lista av konspirationsteorier riktade
mot judarna. Det säger Martin Telinius, som
avhandlat ämnet i sin D-uppsats under
magisterstudier i statsvetenskap vid Lunds universitet.
Titeln på uppsatsen är:

Antisemitism online, a comparative study of
anti-semitism on neo-Nazi and Islamist
websites (Antisemitism på internet,
en jämförande studie av antisemitism på
nynazistiska och islamistiska websidor)."

Läs hela arikeln i Världen Idag