tisdag, juli 12, 2005

Pipes kommenterar "de 16.000"

Daniel Pipes har gjort en skarpsinnig analys av den brittiska regeringsrapporten om muslimerna
i Storbritannien som läckte till medierna i söndags.
Ett litet utdrag:
Den punkt som intresserade mig mest dock, då jag läste Young Muslims and Extremism, är när den använder sig av information från MI5 för att göra detta förvånansvärda uttalande:
Underrättelsetjänsten indikerar att antalet brittiska muslimer som aktivt är engagerade i terroristaktiviteter, hemma eller utomlands, eller som stödjer sådan verksamhet, är extremt litet och beräknas till mindre än 1% (pdf 2, sid 9).


Om man accepterar rapportens uppskattning (pdf 2, sid 5) att den muslimska befolkningen i Storbritannien uppgår till 1,6 miljoner, så är således upp emot 16 000 "brittiska muslimer aktivt engagerade i terroristaktiviteter."

"Extremt litet"? Ursäkta mig, men det antalet ter sig åtminstone för mig som extremt stort.