tisdag, april 10, 2018

Muslimska Brödraskapet marscherar igen...
Ett litet klipp ur Nyheter idag från lördagens pinsamma
begivenhet i Stockholm:

STOCKHOLM Under lördagen hölls en minnesgudstjänst för offren
ettårsdagen för den islamistiska terrorattacken på Drottninggatan
den 7 april 2017.
Bland de inbjudna talarna – imam Mahmoud Khalfi från Stockholms
moské. En person och verksamhet som pekas ut för associering
med Muslimska Brödraskapet.
(.....)
En stund in i gudstjänsten gavs utrymme för representanter från de
två övriga abrahamitiska religionerna, islam och judendom, att
säga några ord. Den som fick representera islam var Mahmoud Khalfi,
imam vid Stockholms moské.
Mahmoud Khalfi har tidigare hyllat islamismens intåg i Sverige, något
som religionsforskaren Sameh Egyptson avslöjat på sin blogg:
”Genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för
islamisterna i svensk politik.” skriver Khalfi i en artikel för Tunisnews.
Khalfi har själv bekräftat associationer till Muslimska Brödraskapet.

Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi
väljer det som riktning. Men det är inte så att vi får direktiv från Marocko
eller Egypten vad vi ska göra, vi är en självständig organisation i Sverige”,
har han sagt i en intervju med ETC.

Muslimska Brödraskapet är enligt forskaren Magnus Norell pappa
till de flesta organisationer och nätverk som dominerar politisk islam i Väst,
så även i Sverige.
”Genom att effektivt skaffa sig en position som representant för muslimska
kommuniteter, spelade man ut andra muslimska grupper om vem som skulle
företräda muslimer i relation till den politiska och ekonomiska makten”,
skriver Norell.
***


Den som vill läsa mer om det som MSB, Myndigheten för
Säkerhet och Beredskap, ser som ett allvarligt hot
mot Sveriges demokrati: Muslimska Brödraskapet

rekommenderas  den senaste MSB-rapporten av
Aje Carlbom och Lorenzo Vidinos artikel i Kvartal.