tisdag, oktober 11, 2016

Yom Kippur, Försoningsdagen, börjar ikväll

 
 
Ikväll börjar den viktigaste judiska helgdagen, Försoningsdagen.
 
Man räknar med att minst 150.000 judar kommer att samlas
vid HaKotel, Västra Muren, i Jerusalem för att be om Guds förlåtelse.
Filmen nedan är från förra årets Yom Kippur.

På Yom Kippur får vi det som kan liknas vid G‑ds kanske mest värdefulla gåva, nämligen Hans förlåtelse. Det är på den dagen som G‑d förlät det judiska folket för guldkalven.
När en människa förlåter en annan görs detta på grund av att en känsla av kärlek och vänskap vinner över effekten som har orsakats av den onda handlingen. På samma sätt är G‑ds förlåtelse ett uttryck för Hans eviga och förbehållslösa kärlek.
Även om vi kan ha gått emot Hans vilja förblir vår själ, vårt innersta väsen, G‑domlig och ren. Yom Kippur är den dag då G‑d tydligast visar för oss att Hans väsen och vårt väsen är ett och samma, samt att det judiska folket är jämlikt sinsemellan och odelbart. Ju mer vi visar vår inneboende enhet genom att handla i enlighet med kärlek och vänskap oss emellan, desto mer kommer G‑ds kärlek att uppenbaras för oss.