måndag, november 09, 2015

I natt för 77 år sedan....


I natt för 77 år sedan , den 9 november 1938, brakade helvetet löst över de tyska judarna. 1.406 synagogor plundrades och förstördes,
177 bostadshus brändes, ett hundratal människor mördades under pogromerna, minst 300 drevs till självmord. Ca 7.500 judiska affärer och verkstäder förstördes.
30.756 judiska män fängslades i koncentrationslägren Dachau, Sachsenhausen och Buchenwald. Av dem dödades minst ett tusental inom ett år av misshandel, svält och sjukdomar.

Officiellt var anledningen "det tyska folkets upprördhet" över att en förvirrad ung jude mördat en tysk diplomat i Paris. I verkligheten
var en masspogrom av detta slaget planerad sedan länge. Mordet
i Paris gav bara nazisterna en anledning till att starta den.
Det tog bara några timmar innan SA-män åkte runt med färdiga listor över vad som skulle förstöras och vilka som skulle arresteras.
Många av de värsta illdåden begicks i småstäder på landet, långt borta från diplomater och utländska journalister, som hade en dämpande effekt i storstäderna.
I den lilla staden Emden drevs de boende på det judiska ålderdomshemmet, de flesta i åttioårsåldern, runt den brinnande synagogan medan de tvangs sjunga judiska sånger. Avslutningsvis tvingades de till hård "gymnastik" på torget inför hela stadens befolkning.

 
De flesta tidningar i den i den fria världen berättade
om pogromerna., men få politiker låtsades märka något.
Relationerna till Tyskland var viktigare är moralen...
 
 
Högtidlighållandet av minnet av Kristallnatten
blev länge främst en judisk angelägenhet.
I Sovjetblocket skulle i början på november den
kommunistiska statskuppen 1917 firas.
Ytterligare en minnesdag var närmast
ett irritationsmoment.
 
På senare år har Kristallnatten uppmärksammats
på olika sätt i svenska städer.
I t ex Göteborg strider olika kommunistsekter om vem
som är mest renlärig och vem som får demonstrera
med vem...  
 
I år är t ex judar inte välkomna vid demon-
strationerna i Umeå och Uppsala.
 
När Judiska Församlingen i Helsingborg fick
en inbjudan till ett "antirasistiskt" möte
tillsammans med bl a kommunister
och islamister svarade ordföranden:
"Tack för inbjudan. Judiska Församlingen i
Nordvästra Skåne har, under de tjugo år
jag varit aktiv i församlingen, såvitt jag
kan minnas, aldrig åtnjutit något positivt
deltagande eller någon positiv sympati-
yttring från dig och din grupp. Snarare
tvärtom.
Ett konstant, vänsterradikalt fördömande
av staten Israel, ett lika konstant pro-
palestinskt förhållningssätt kan ju inte
betraktas som annat än en skymf gent-
emot hela det judiska folket och etablis-
semanget. Förstår dessutom inte heller
vad muslimerna skulle tillföra ett appell-
möte med tema kristallnatten annat än
att det skulle gagna vänsterfalangens
intressen.”

 
 

Alltmera sällan handlar demonstrationena om
att minnas Kristallnatten, startpunkten för den
aktivistiska judeförföljelse som övergick i
Förintelsen.
Istället fylls de med marxistiskt nonsens:
"Kamp mot islamofobi, antiziganism och för
socialism" och liknande verklighetsfrämmande
trams. 
Tyvärr har Forum för Levande historia ett
tungt ansvar  p g a sin oförmåga att mota
bort extremisterna.
 
Det är bra att de judiska församlingarna och
Samfundet på flera orter tagit initiativet till
värdiga minneshögtider !