fredag, oktober 25, 2013

Jensen-fallet: En viktig seger för yttrandefriheten

 
Professor Bent Jensen, Danmarks främste
specialist på sovjetisk historia och KGB:s
subversion blev idag frikänd av Hovrätten
Att den kommunistiske journalisten Jørgen
Dragsdahl avslöjades redan på 70-talet av
Men alla OG:s avslöjanden var hemligstämplade
hos PET. Vi fick därför en situation där de danska
myndigheterna kände till en prominent och inflytelserik
KGB-agent, som bl a opererade inom medierna och som
rådgivare åt flera politiker, men inte kunde använda
uppgifterna till en rättegång...
När sedan en kunnig forskare vågade tala klartext
i frågan blev han stämd för förtal av agenten - och
förlorade i första instans.
Först när PET:s förre chef, efter lång politisk tvehågsenhet,
vittnade inför Hovrätten om att det utifrån PET:s
arkiv inte råder någon tvekan om att Dragsdahl var en
betydelsefull sovjetisk inflytandeagent, kunde Jensen
frikännas... 
Låt oss se det som det demokratiska danska
samhällets slutgiltiga seger över KGB:s anhang....